Szkolenia z BHP

Bezpieczeństwo i hiegiena pracy, czyli BHP, to zbiór ściśle określonych zasad, jakie określają, jak powinno się pracować w zakładzie, aby uniknąć jakichkolwiek zagrożeń. Bezpieczeństwem i higieną pracy określana jest wyodrębniona dziedzina nauki, która kształtuje powyższe regulacje. BHP jest dziedziną szeroką.
Wiąże się nie tylko z zachowaniem bezpieczeństwa w miejscu pracy, ale także z wymaganymi zabezpieczeniami, na przykład przez wystąpieniem pożaru, ponadto obejmuje też zasady określające poprawną obsługę maszyn a nawet ściśle określa jakie warunki powinny być spełnione w miejscu pracy, aby zachować komfort psychiczny i zdrowie psychiczne wśród pracowników.
gaśnica
Przepisy BHP są regulowane przez Państwową Inspekcję Pracy i są podstawowymi wymogami, które gwarantują bezpieczeństwo (monitoring Gdańsk - https://www.all-secure.pl/monitoring-gdansk.html) w każdej firmie. W przypadku spowodowania wypadku, który byłby skutkiem niestosownego zabezpieczenia miejsca pracy przez właściciela lub w przypadku, jeśli osoba pracująca ponosi uszczerbek na zdrowiu, wykonując swoją pracę w miejscu niespełniającym podstawowych regulacji bhp, ma on możliwość walczenia o zadośćuczynienie od swojego szefa w postaci odszkodowania na drodze sądowej.
Należy też pilnować, aby nigdy pracodawca nie zatrudnił osoby, która nie spełniałaby wymagań i na przykład nie posiadała potrzebnych kwalifikacji, chociażby do prowadzenia wózka widłowego. Pracodawca musi pamiętać, że wysokość kary jaką może ponieść za niestosowanie się do regulacji prawnych w zakresie bhp, może sięgać nawet do trzydziestu tysięcy złotych - źródło.

Nie powinno nas więc dziwić, że na rynku usług szkoleniowych bardzo dobrze i prężnie rozwinęła się gałąź szkoleń bezpieczeństwa i higieny pracy. Kursy tego rodzaju nie są jedynie kierowane do pracodawców, ale są również adresowane do pracowników admistracyjno-biurowych, osób pracujących w placówkach edukacyjnych i innych. W każdej sytuacji, gdzie chcemy zachować bezpieczeństwo naszej pracy i nie musieć stresować się, że ktoś nałoży nam karę i będzie nas ciągać po sądach, powinniśmy zatroszczyć się o właściwie przeprowadzone kursy bezpieczeństwa i higieny pracy. Firmom prowadzącym szkolenia BHP oraz nadzór bhp zleca się też często przeprowadzenie kursów przeciwpożarowych oraz szkoleń pierwszej pomocy (link do oferty).
2019/08/13