Piasek budowlany i piasek suszony jako element mnóstwa artykułów wykorzystywanych w budownictwie i gospodarstwie domowym

Piasek do stosowań gospodarczych wydobywany jest techniką odkrywkową w kopalniach określanych piaskowniami. Jest też pozyskiwany przy pogłębianiu rzek, kanałów żeglugowych na obszarach jezior i mórz itp.


Fundament pod budowę domu jednorodzinnego
Wykorzystywany jest m.in. do wyrobu szkła, a w budownictwie jako składnik betonu, zapraw murarskich, tynków. Piasek suszony produkowany jest na podstawie piasku rzecznego. Piasek suszony stosowany jest do piaskowania metalu, betonu oraz z zastosowaniem do zapraw budowlanych. Używany jest również jako wypełniacz sztucznej trawy w podłożach sportowych.

Procedura uszlachetniania piasków opiera się na zmyciu z nich brudu i podziału na dane frakcje. W stanie wilgotnym, bezpośrednio po hydrosegregacji, mają używanie do produkowania wszelkiego rodzaju betonu, zapraw murarsko-tynkarskich, drobno- i wielkowymiarowych produktów betonowych prefabrykowanych. Piasek budowlany (Zobacz ofertę cleo polska) (kruszywa budowlane) i piasek suszony są składnikiem do mas bitumicznych zastosowanych do powierzchni ulic i lotnisk.

Piaski po wysuszeniu i powtórnym przesianiu na najlepszej jakości separatorze mają stosowanie do wypełniania filtrów przy uzdatnianiu wód pitnych i technologicznych, oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych oraz drenów melioracyjnych. Poza tym są użytkowane do fabrykowania suchych zapraw i klejów budowlanych. W osłonie miotły wodnej używane są do piaskowania różnorakich przedmiotów – od warsztatów mechanicznych po rzeczy stalowe i żelbetowe budownictwa drogowo-mostowego.

Ponadto piaski suszone mają wiele zastosowań domowych: do posypywania lodu, w akwariach, terrariach, kuwetach, oczkach wodne, ścieżkach ogrodowych, piaskownicach. Piasek naturalny kopalniany jest stosowany do zagęszczania i wyrównywania wykopów oraz jako powłoka stabilizująca pod układane drogi. Piasek suszony [] (przesuszony) to drobnoziarnisty piasek, znajdujący stosowanie m.in. w: chemii budowlanej (tynki, kleje, zaprawy), jako wkład do kotłów fluidalnych, wypełnienie nawierzchni boisk sportowych a też wykorzystywany jest do produkowania posadzek żywicznych i antykorozji.


Piasek płukany podobnie jak piasek kwarcowy to luźna skała osadowa składająca się z niezwiązanych spoiwem ziaren mineralnych, głównie kwarcu. Zmierza do tego, aby ziarna nie przekraczały średnicy 2 milimetrów. W celu pozyskania tak dokładnych parametrów piasek płukany, piasek kwarcowy przesiewa się przez szczegółowe sita. Jeśli mechanizm ten przeprowadzany jest na mokro, to mamy do czynienia z piaskiem płukanym. Piasek kwarcowy, piasek płukany są później stosowane do wytwarzania betonu, galanterii betonowej oraz także przy uzyskaniu zapraw murarskich.
2020/07/29