Wzmacnianie podłoża budowlanego

Wzmacnianie podłoża budowlanego przeprowadzamy na ogół wtedy, gdy nośność podłoża może być niewystarczająca do opanowania ciężaru obiektu. Zadanie to jest przede wszystkim znaczące ze względów bezpieczeństwa. Przed zaczęciem wzmacniania winniśmy jednak rozporządzać autorytatywnymi badaniami gruntu. Bez nich nie będzie wiadomo które sposoby użyć.


klasyfikacja gruntów
Wzmacnianie gruntów zapewni posiadanie solidnego i pewnego domu.

Jeżeli podoba Ci się ten materiał to kliknij w odsyłacz do www (http://hyzynski.pl/), który przekieruje Cię do witryny, gdzie zdobędziesz interesujące informacje na ten wątek.

Najłatwiejsza i w zasadzie najmniej inwazyjna procedura utwardzania, to ubijanie. Metoda ta użytkowana jest pod obiekty lekkie konstrukcyjne. Polega na kompresowaniu wilgotnego, przeważnie piaszczystego podłoża specjalnymi machinami. Jeśli nośność gruntu jest zbytnio mała, a wynika ona z wilgotności podłoża, to możemy pogrubić go żwirem, bądź drobnymi kamieniami kompresowanymi warstwami.

Iniekcja to metoda polegająca na podwyższeniu nośności gruntu pod fundamentami za pomocą szczególnych zastrzyków do podłoża. Wzmacnianie gruntów tą metodą ma na celu zminimalizowaniu sposobności osiadania domu. Są rozmaite techniki iniekcyjne gwarantujące wzmacnianie wszelakich typów gruntów, za pomocą wstrzykiwanej pod ciśnieniem mieszanki. Kompozycja i konsystencja danej mieszanki jest zależna od rodzaju podłoża i jego przepuszczalności. Najczęściej są to mieszanki cementowe, lub roztwory chemiczne, które wtłacza się za pomocą specjalnych pomp do luki w podłożu budowlanym.


W trakcie realizowania prac budowlanych, konieczne jest czasem zagęszczenie gruntów. Jego celem jest redukcja porowatości gruntu, jaki jest za kruchy, a przez to niewystarczająco solidny. W związku ze zróżnicowanymi cechami podłoży, stosowane są przeróżne strategie i maszyny do zagęszczania gruntów. Porowatość gruntu jest możliwość obniżyć w wyniku użycia wibracji, albo impulsów. Zagęszczanie gruntów przeprowadzane jest przez różne maszyny. Jednymi z zazwyczaj użytkowanych maszyn służących do zagęszczania przy robotach ziemnych są walce. Walce stałe oddziaływają swoją masą, umożliwiając dokonanie zagęszczenia podsypek pod podłoża, albo dogęszczenia górnych warstw grobli.
2019/11/21