Bank Światowy
Kodeksy

Egzekwowanie i prawa – umowa na roboty budowlane

Pochodząca z Francji organizacja fidic wymieniana jest wśród pozarządowych federacji, honorowanych przez ONZ oraz Bank Światowy jak i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Najważniejszym celem, jaki stawia przed sobą fidic, jest promocja ogólnych spraw i zadań stawianych przed stowarzyszeniami członkowskimi. Analizując uznawane aktualnie prawo własności nieruchomości można dostrzec zmiany w jego egzekwowaniu, szczególnie jeśli rozważa się owe prawo w czasie zmieniających się w naszym kraju ustrojów.